نرخ خروج کاربر , درصد پرش , نرخ دفع کاربر , افزایش بازدید , بهبود رتبه

آشنایی با نرخ خروج کاربر

برای آنکه سایت موفقی داشته باشیم علاوه بر تعداد کاربران باید مدت زمانی را که هر بازدیدگر در هر صفحه اختصاص می دهد را در نظر بگیریم، حضور چند ثانیه ای بیانگر عدم جذابیت سایت ما بوده است. Bounce Rate که به نرخ خروج کاربر، درصد پرش و نرخ دفع ... بیشتر بدانید...