اضافه شدن درگاه بانک صادرات

با سلام

کاربر گرامی ، درگاه بانک صادرات به درگاههای بانکی آریاهاست اضافه شد.

با احترام

question