وب سایت چیست؟

وب سایت چیست؟

مجموعه ای از اسناد، اطلاعات و پرونده هایی که از متن، گرافیک، رنگ، لینک و قالب بندی تشکیل شده و برای ایجاد ارتباط با کاربران ایجاد می شوند راوب سایت مینامند. دامنه وب سایت چیست؟ وب سایت ها معمولا با یک نام که به آن دامنه (Domain) گفته میشود فراخوانی شده و نوشتن آنها با […]

مطالعه بیشتر »