آیا بعد از خرید هاست ، شما اسکریپت و سایت ساز نصب می کنید؟

بله ، در صورت نیاز شما ، همکاران ما اسکریپت یا CMS مد نظر را رایگان برای شما نصب می کنند.