آیا می توان فروشگاه اینترنتی را به عنوان بخشی از وب سایت اصلی راه اندازی نمود؟

بله میتوان فروشگاه اینترنتی خود را به عنوان یک ساب دایرکتوری به صورت www.yoursite.com/shop یا ساب دامین http://shop.yoursite.com در کنار سایت فعلی راه اندازی نمود.